Entdecke die Welt von Alete!

NAŠE KVALITATIVNÍ STANDARDY

Vyvážená a různorodá strava je základem zdravého vývoje. A proto jsou naši malí objevitelé tak spokojení, roztomilí a plní energie.

Všichni chceme to stejné: to nejlepší pro Vaše malé objevitele. Od toho jsou standardy zajišťující nejvyšší kvalitu našich výrobků. Tyto požadavky mohou být splněny pouze, pokud kvalita hraje hlavní roli v každém výrobním kroku.

Právě proto začíná naše kontrola jakosti velmi brzy: už při výběru polí určených pro pěstování jednotlivých plodin dbáme na to, aby pole byla prostá nežádoucích látek (např. i pokud se jedná o bývalé pastviny) a nekončí, dokud není výrobek finální. Jen takto dokážeme garantovat takové základní suroviny, které splňují nejvyšší kvalitativní standardy a následně které mohou být použity pro naše produkty.

I přesto jsou suroviny testovány i dále. Při převzetí od dodavatelů klademe velký důraz na to, aby byly bez jakékoliv nežádoucích látek a aby splňovaly všechny standardy. Příkladem může být maso, u kterého kontrolujeme obsah tuku nebo také chuť. U ovoce testujeme stupeň zralosti. Také bereme ohled na vnější vzhled, například zda je zboží správně zabalené a zda chlazené zboží má správnou teplotu a další kritéria přesahujíce legislativní požadavky.

Samozřejmě i při výrobě probíhá spousta kontrol: Dáváme pozor na chuť a vůni produktů nebo také na jejich konzistenci. Následně rovněž testujeme, zda jsou sklenice správně uzavřeny a jsou vzduchotěsné.