Entdecke die Welt von Alete!

Pravidla a podmínky

Všeobecné podmínky 

Následující podmínky se vztahují na používání internetového obsahu zveřejněného společností Alete GmbH a týká se zejména zveřejňování soutěží, fotografických soutěží a kontaktních formulářů. Společnost Alete GmbH si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami.

Ručení

Informace uvedené na těchto stránkách připravujeme s nejvyšší péčí a v dobré víře, avšak provozovatel neručí za správnost, úplnost či aktuálnost poskytovaného obsahu. Použití obsahu webu se děje vždy na vlastní riziko. Články, ve kterých je autor jmenovitě uveden, vyjadřují názor autora a nikoli nutně jeho poskytovatele. Pouhé použití webových stránek poskytovatele nevede ke smluvnímu vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem.

Externí odkazy

Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto webové stránky třetích stran jsou odpovědností příslušných vlastníků. Poskytovatel přezkoumal externí obsah z hlediska porušení zákona při počátečním vložení odkazu. V tomto okamžiku nebylo zjištěno žádné takové porušení. Poskytovatel nemá žádný vliv na současný a budoucí vzhled a obsah odkazovaných webových stránek. Uvádění odkazů nezahrnuje vlastnictví nebo získání externího obsahu. Pravidelná kontrola externích odkazů bez specifického indikátoru zákonného porušení není efektivní. Avšak získání poznatků o takovém porušení povede k okamžitému odstranění daného odkazu.

Autorská práva

Obsah zveřejněný na těchto stránkách podléhá autorskému právu. Každé použití, které není autorským právem povoleno, vyžaduje předem písemné svolení poskytovatele nebo vlastníka. To platí zejména pro kopírování, editování, překlad, ukládání, zpracování nebo reprodukci obsahu v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Obsah a práva třetích stran musí být označeny jako takové. Nepovolené kopírování a předávání jednotlivých obsahů nebo úplných stránek nejsou povoleny a mohou být právně stíhány. Pouze kopírování nebo stahování pro osobní, soukromé a neobchodní použití je povoleno. Prezentace těchto webových stránek v jiných organizacích je povolená pouze s písemným svolením. 

Dostupnost webových stránek

Webové stránky www.alete-baby.cz a jejich obsah může být kdykoliv změněn, deaktivován nebo odstraněn. Určitě budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom zajistili plnou funkčnost webových stránek, nicméně neexistuje žádná odpovědnost nebo záruka za bezchybný provoz webových stránek a neexistuje nárok na používání poskytovaných funkcí a obsahu. Žádáme o Vaše pochopení v této záležitosti. Pro ztrátu nahraného obsahu uživatelem nelze žádat náhradu škodu.

 

Datum: 19. ledna 2018